O MNIE/ABOUT ME


ANNA CHUDZIK-PAWLIK
kolaż/ilustracja/art-recycling


W 2000 r. ukończyłam dyplomem z charakteryzacji Policealne Studium Artystyczne  w Warszawie. Zrealizowałam kilka projektów związanych z charakteryzacją i bodyart’em, by  w 2010 roku z płótna jakim jest człowiek przekierować swoje zainteresowania na papier.
Kolaż jest moją podstawową formą wyrazu artystycznego. Początkowo bogaty w elementy przekształcił się  w minimalistyczne prace, które wyróżnia ascetyczna forma i barwna plama koloru. Ilustracje wzbogacone jedynie o  haftowane elementy dziś dotykają różnorodnych zagadnień naszych czasów. Odnoszą się do poszukiwań swojej drugiej /zwierzęcej natury ( cykl EXODUS) czy obrazują poprzez symbolikę problemy współczesnych kobiet (cykl #wszystkieboskie).
W 2017 r. w technice kolażu i animacji poklatkowej zrealizowałam wraz z Krzysztofem Q Kudelskim oficjalny teledysk dla zespołu T.LOVE do utworu 'Kwartyrnik'.
Poza kolażem zajmuję się ilustracją i art-recyklingiem. Upcyclinguję słowa w powiązane ciągi tworząc kolażowe wiersze-każdy dopełniam ilustracją  (projekt „Upcycling słów”).
Brałam udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych. Współpracuję z Domem Aukcyjnym Bohema Gallery.Wystawy indywidualne:
"Exodus" 12.2018, Galeria Sąsiedzka, Warszawa
#wszystkieboskie , 09.2018, Galeria Brama, Stargard
#wszystkieboskie , 12.2017, Galeria 81 Stopni, Warszawa
"Exodus" 09.2016, Galeria Uległa, Warszawa
"Exodus"- 12.2015, Żywa Galeria, Warszawa

Komunikacja miejska, 05-06. 2013, Galeria 81 Stopni, Warszawa/Noc Muzeów
Kolaże, 04. 2012, Mediateka, Warszawa
Kolaże, 12. 2011, Plac Zabaw, Warszawa
Kolaże, 09-11. 2010, Provos Gallery, Warszawa


Wystawy zbiorowe:
100 Flag Kobiet, 01.2019, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa
100 Flag Kobiet, 11-12.2018, Galeria BWA, Warszawa
VI ART Fresh Festival, 03.2015, Hotel  Sheraton, Warszawa
V ART Fresh Festival , 03. 2014, Hotel Sheraton, Warszawa
ART INN, 11. 2011, 1500m2, Warszawa
Noc Muzeów, 05.2011, Sztukarnia, Warszawa
Energia Obrazu, 02. 2010, Klub Młyn, Warka


Media/Publikacje:

T.LOVE "Kwartyrnik" - oficjalny teledysk- realizacja Anna Chudzik-Pawliki Krzysztof Q Kudelski
 

POZIOM 2.0 - gość programu
ANNA CHUDZIK-PAWLIK
collage/illustration/tattoo/art-recycling

In the year 2000, she got a make-up artist diploma from the Post-Secondary School of Art in Warsaw. She finished a couple of projects related to art make-up and body art, and in 2010 she has transferred her interests from the human body to paper.
Collage is her essential form of artistic expression. At the beginning - full of elements, later it has transformed into minimalistic works of art which are distinguished by their ascetic form and vivid colours. Illustrations are enriched only by embroidered elements and recently they deal with various issues of our times. They refer to the search for our second / animal nature (EXODUS cycle) or, through symbolism, depict modern women’s problems (#alldivine cycle).
In 2017, together with Krzysztof Q Kudelski, using the technique of collage and stop-motion animation she produced a music video for the band T.LOVE and their music piece Kwartyrnik.
Besides collage she also creates illustrations and deals with art-recycling. She recycles words to make related sequences and create collage poems. Each poem is completed with an illustration (the Word Upcycling project/Upcycling Słów).
Her works of art have taken part in some individual and group exhibitions. She collaborates with  Bohema Gallery auction house.

Individual exhibitions:
#alldivine, December 2017, 81 Stopni Gallery, Warsaw,
EXODUS September 2016, Uległa Gallery, Warsaw,
EXODUS December 2015, Żywa Gallery, Warsaw,
Public transport, May-June 2013, 81 Stopni Gallery, Warsaw/Long Night of Museums,
Collages, April 2012, Mediateka, Warsaw,
Collages, December 2011, Plac Zabaw, Warsaw,
Collages September-November 2010, Provos Gallery, Warsaw,
Group exhibitions:
VI ART Fresh Festival, March 2015, Sheraton Hotel, Warsaw,
VI ART Fresh Festival, March 2014, Sheraton Hotel, Warsaw,
ART INN, November 2011, 1500m2, Warsaw,
Long Night of Museums, May 2011, Sztukarnia, Warsaw,
The Energy of an Image, February 2010, Młyn Club, Warka,